KLAAR HAMMENECKER

Al meer dan 20 jaar werkt @KlaarHammenecker als zelfstandig kinderpsychologe en gezinstherapeute in haar praktijk Weerkracht. Ze begeleidt er jongeren, kinderen en hun gezinnen. Klaar studeerde psychologie aan de KU Leuven en specialiseerde zich nadien aan de UGent in de ontwikkelingsgerichte psychotherapie.

 

Klaar werkte meer dan 15 jaar in MFC Capelderij te Buggenhout in bouwde er veel expertise op rond kinderen met gedrags- en socio-emotionele problemen. In 2017 volgde Klaar een opleiding tot familiaal bemiddelaar.

 

In 2018 besloot klaar om haar aanbod te verruimen. Ze wilde nog veel meer kinderen kunnen helpen en wilde dit doen via een aanbod voor ouders. Daarom richtte ze MAMAgement op waarmee ze hardwerkende ouders ondersteunt bij opvoedingsstress. Vanuit haar jarenlange praktijkervaring ontwikkelde Klaar een eigen opvoedingsmodel, het krachtige ouderschap. In haar boek “wat elk kind nodig heeft” beschrijft Klaar hoe je aan de hand van 5 opvoedingsbasics kinderen kan helpen opgroeien tot de krachtigste versie van zichzelf.

 

Zelfvertrouwen bij kinderen is één van Klaars kernthema’s waarover ze met veel passie op het BLOEIcongres een boeiende lezing zal geven.

OF