OVER BLOEI

Missie

Bloei streeft naar een wereld vol individuen die in hun kracht staan en van daaruit op een liefdevolle manier met elkaar omgaan én met respect voor de eigen identiteit. Wij zien in de toekomst een maatschappij vol zelfliefde en compassie voor anderen. Die maatschappij heeft als basis sterke kinderen en sterke volwassenen in verbinding met elkaar.

Om die sterke kinderen en volwassenen te bekrachtigen ziet Bloei het belang van een standvastige professionele ondersteuning van bij het prille begin tot ver in de kindertijd. Bloei wenst voor elke ouder* en zijn kind(eren) de juiste zorgverlener op het juiste moment. Het ouderschap en de ontwikkeling hoeven allesbehalve problematisch te verlopen om beroep te doen op support. Het proces op zich is sowieso uitdagend en brengt veel beweging op alle vlakken waardoor zorg op veel momenten welkom is.

In de ogen van Bloei is een zorgverlener iemand die de ouder en het kind positief bekrachtigt in hun eigen unieke relatie. Onze professionals bieden onvoorwaardelijke ondersteuning. Om het maximale uit de zorg te halen vinden we verbinding tussen het gezin en hun zorgverleners essentieel. Dat lukt des te beter als beide partijen zich vinden in elkaars visie.
Onze experts volg(d)en een adequate opleiding, leren levenslang bij en houden hun kennis up to date met een kritische en tegelijk brede blik. Zo garanderen zij de meest kwalitatieve zorg. Met onderbouwde ideeën, ervaring en in verbinding kan een zorgverlener maximale steun bieden en zo de ouders en kinderen versterken.


*Bij Bloei bedoelen we met een “ouder” ieder individu dat een directe relatie wenst, heeft of had met een \’kind\’. Het \’leven\’ begint steeds bij de wens van een ouder en gaat oneindig verder in het hart.


Zorgplatform

Bloei draagt zijn missie uit door de krachten en kennis van zorgverleners te bundelen op een platform. Hier volgt een greep uit de belangrijke momenten waarbij Bloei graag zorg aanbiedt:

  • zwangerschapswens
  • fertiliteit
  • zwangerschap
  • geboorte
  • kraamtijd
  • emotionele, sociale en lichamelijke ontwikkeling
  • ziekte
  • mentale ondersteuning
  • gezonde levensstijl

Alle zorgverleners worden gescreend en geëvalueerd om te garanderen dat hun werking zo nauw mogelijk bij onze visie aansluit. Met deze plaats voor zorg hopen we ouders sneller in verbinding te brengen met een geschikte zorgverlener voor de situatie waarin ze vastlopen of simpelweg willen groeien, bloeien en ontwikkelen.


Roots 

Bloei werd opgericht door Dr. Karlijn Kenis. Arts (UA, 2020), huisarts in opleiding (UA) en lactatiekundige in opleiding (UCLL). Daarnaast mama van een zoon (2020) en plusmama van tweelingmeisjes (2013). Vanuit haar eigen ervaring als zorgverlener en als mama groeide een verlangen om ouders beter te ondersteunen in de uitdagende levensfasen die gepaard gaan met het grootbrengen van kinderen. Ze merkte op dat die noodzakelijke ondersteuning vaak versnipperd en onoverzichtelijk was en bijgevolg ook ontoegankelijk. In het volgen van haar eigen pad als ouder ervaarde ze zelf de kracht van kwalitatieve ondersteuning en uitgebreide kennis. Onvoorwaardelijkheid van de zorgverlener bevorderde in haar proces steeds de efficiënte van de geboden hulp. Met veel liefde wil ze nu op haar beurt ouders helpen door collega-deskundigen gespecialiseerd in verschillende domeinen van het ouderschap te verenigen op dit platform.